MISZ


Idézet a SZIP-ről:
"Egy hír a tegnapi MISZ  elnökségi ülésről: 


Többször is felmerült témaként – itt a szipen is – hogy a II. szintű versenyengedéllyel rendelkező íjászok is szeretnének a minősítő versenyeken olyan „jogokat” ami eddig csak I. szintű engedéllyel volt elérhető (helyezés, minősülés), de sokallták a díját. 

Ennek megoldásaképpen a versenyengedélyek egységesítve lesznek, a továbbiakban nem kerülnek kiadásra többszintű versenyengedélyek. 

A versenyengedélyek a jövőben mind a korábbi I. szintű versenyengedélynek felelnek meg. 
Ezzel együtt a versenyengedély díja csökken, a korábbi 6.000 Ft-ról 4.000 Ft-ra. (ez továbbra is tartalmazza a versenyzői felelősségbiztosítást) 

Az eddig kiadott versenyengedélyek a lejáratukig a régi „jogaikkal” érvényesek. "

Novemberi programjaink:


Szakosztályunk újabb tagokkal gyarapodott!

Sok szeretettel köszöntjük soraink között ifj. Jónak Zoltánt és Csillag Doriánt!

 

2010. november 05. 17.00 óra

IX. Mohácsi Képző- és Iparművészeti Szalon

megnyitó és díjátadó ünnepsége

 

Helye: Kossuth Filmszínház emeleti kiállítóterme

A kiállításon AGÓCS BÉLA fafaragása is kiállításra került.

A tárlat november 27-ig tekinthető meg!

 

2010. november 18. (CSÜTÖRTÖK) 18.00 óra

Nimród est

 

Téma: Csatakiáltások az ókortól napjainkig.

Előadó: Schnell Tamás

Helye: Mohácsi Polgárok Olvasóköre

 

2010. november 26.

Íjász próba

 

 

Szekszárdi eredmények:


2010. október 30-án került megrendezésre Szekszárdon az Íjász Európa találkozó. A verseny helyszíne: Sötétvölgy hamar benépesült az íjászokkal. Versenyre sokan érkeztek a szomszédos országokból is. Összesen 232 versenyző sereglet össze, hogy kiderüljön ki a legjobb lövő a saját kategóriájában. A MTE Nimród Íjász Szakosztálya is 4 fővel képveselte Mohácsot.

 

A 3D-s verseny 28 db. célból állt. A tradícionális íjászok dolgát külön megnehezítette az 1+1-es lövési lehetőség. Ez azt jelenti, hogy minden célra 1 vesszővel lehet csak lőni. Ha valaki nem találta el a célt, akkor csökkentett pontértékért lőhetett még egyet a célra. Ha valaki minden cél kellős közepét eltalalta, akkor elméletileg 280 pont volt a legtöbb elérhető pont. Ezen ismeretek tükrében íjászaink szép eredményeket értek el.

 

Nagy Dominik Szilveszter most vett részt 2. versenyén melyen az erős 15 fős mezőnyében 120 ponttal a 11. helyet szerezte meg. (az első helyezett 183 pontot lőtt)

 

A felnőtt férfi korcsoportban összesen 44 induló volt. A verseny szorosságát az is jelzi, hogy az első helyért szétlövés volt, mivel mindkettő versenyző 189 pontot lőtt. Ezen ismeretek birtokában grtaulálulhatunk szakosztályunk a versenyzőinknek:

Czita Tibor 177 ponttal a 6. helyen végzett.

Kovács József 141 ponttal 14. lett.

Sárvári József 117 ponttal pedig a 25. helyen végzett.

 

Hajrá Nimród!

 

Egy újabb szép nap.


Az időjósok megmenekülének törzsünk pellengérétől, mivel amit mondák vala napokkal elébb ím lássunk csodát valóság lészen. Így szerencsésen megmenekülének csúf végzetüktől, mely fejük felett lóga vala. Mivel az viadalunkon a nap süte az égen és fellegek nem árnyékolák egünket ímhol jó napra ébredének szép városunk népei. A kezdetnek meghirdetett idő elmúla vala mire törzsünk népei elkezdék az versengést. A kedélyek hangulata jó vala, mivel tüzes teaital fűté a belsőjét az arra vágyóknak.

 

Kezdetét vette a viadal. Mindenik harcos igyekezvén a lehető legjobb tálentuma szerint küzdveni. Pontosan lüve íjaikkal az aprónép és az éltesebb koru vitézi is összesereglett hadunknak. Új czélok jöve sorjába mig a távolság pediglen egyre növe. Ezt követé csapatunk egyetlen paripája, melynek hátárul három fele küldénk nyilaink. Paripánk türelmes vala, nem mocorg, tudja fontos az ü feladata. Örvend a nap fényének mely reá süté sugarit, mert oly sok ideje tétlenségre vala ítélve az raktáristállójába. Imhol meg is hálálja jó szolgálatval az vele való törődést. Seregünk vitézinek sokasága jól próbázik az falovat megülve. Volt ki elvété célját, de az saját maga hibája okán, mivel az paripánkra egy rossz szava nem leend, hogyan is miatta löve félre.

 

Következő próba a kelevéz vetése volt, melyen csapatunk az előző esztendőben elvérze erősen. Igaz ezévben nem gyakorlánk annyira mint szükségeltetve lenne, de önnön bizodalmunk erősebb vala tudásinkban. S lássunk csodát erős bizodalmunknak sikere lészen, kevesek estek ki Fortuna kegyeiből. A következő próbatétel nem mondható terhesnek, mert ismét íjjainkkal kellett megmutatni mit tudunk. Kisebb czélok, nagyobb távok, esmét jó találatok születék. S ez így folytatóda tovább, míg mindenik vitéz megtalála helyét, rangját, címét mit tudásával elérni tudott. A megmérettetés eképpen végződött:

 

Apród lészen:

Hauser Enikő

Ivanics Mihály

Juhász Levente

 

Harcos leend:

Knolmayer János

Nyúl Gábor

Péter János

Schnell Marcell

Szűcs Gergely

Takács Máté

 

Íjászi rangot elére:

Dalmer Péter

Kovács József

Schnell Tamás

 

Zászlósunk és vitézünk még váratik magára.

 

A próbázókról készített picturákat ITTEN lehet megtekinteni.

 

 

Délidőben már kezdet népekkel megtelni az olvasókör. Legfőképp próbázók asszonyi, gyereki levének jelen. Mindenki serényen fogja az munka végit. Ki korompért hámozá, ki tányérokat tevé asztalra, ki az megfüstült disznóságokat aprítá, kenyeret szelé. Elő is kerültek az finom itókák, miket végig is izlelé a ház éltesebb népe. Mire minden előkészítés meg vala az szakácsmester is megérkeze a viadalról. Rögtön neki is álla ebédünk elkészítésének.Az étket mindenki jó szívvel evé, s ismét megtapasztalá az éhes nép, hogy szakácsmesterünk tudja az "titkos összetevőt" melytől szájnak és hasnak íly kellemes lészen az étek.

 

Közben megjöve mindkét jó szóval hívott vendégünk a faműves mesterek, kik az hangszerekkel is ügyesen bánnak. Ha nem faragtak előkerült a furugla, meg az ütőgordon és máris felcsendültek a muzsikák. Csodálva látta szemünk világa, hogy Dalmer Péter bármelyik hangszert kezébe véve azt meg is szólaltatta. Íly rejtett tálentumát ösmertük meg a mi derék Péterünknek.

 

Másodjára érkezék csikós vendégünk, kik első kérésre jönnek szívesen. Megmutatták tudományuk minden porcikáját. Volt ostorfonásokítás, asszonyrablás az udvarba és sok - sok hangos pattintgatás. Szomszéd népek türelmét imigyen is hálás szüvvel köszönvénk.

 

Ki mindezt a sok látványosságot megtapasztalá, pihenésképp gyöngyöt fűzhetett, textíliát festhetett nyomdázva, domboríthatta a rezetés egyszerű népi játékokat és hagszereket is készíthetett két kezével.

 

Városi népnek idegen vala az mézes köleskása, mely elkészült, így kóstolhatta a kíváncsi, falhatta a torkos. Mivel íze és szaga kellemetes vala, hamar elfogya, a későnjövők nagy sajnálatára. 

 

A napot egy vetélkedő zárá be. Itt megtudhatta mindenki mennyit ér a tudománya. Az szellemi versengésben ily sorrend alakula ki végezetül:

 

1 lészen a Hadfi család, ki legjobb vala mindenik közül

2 lett Dalmer Péter és asszonya

3 lett az Gesztenye Lányok csapata

4

5 helyen Knolmayer János végzett holtversenybenHauser Szilviával.

6 lészen Nyul Gábor

7 előkelő helyen pedig Kovács József lett, kit minden nép Joszipnak ösmer.

Versenyen kívül indula Schnell Marcell, kinek ezen kérdéseket már másodszor volt lehetősége megfelelni.

 

Az családi napunk picturáit pedig ITT nézheti meg ország-világ.

 

Családi nap!


 

Mohácsi Torna Egylet Nimród Íjász Szakosztálya

szeretettel meghív minden hagyománytisztelettel megáldott,

az nemes érzést részben íjászattal megélni próbáló

tagságát és azok barátit

immár harmadíziglen megtartásra kerülö „Vitézi Próba” néven megismert viadalra.

 

Ennek a nagy versengéssel összekötött, egymás tudását szemügyre vevö virtuskodásnak az ideje

a Magvetö (október) havának 24. napja.

A nagy próbatétel kezdetének az ideje 09.30 óra.

Elötte azonban a tagság 18-nál több tavaszt megélt férfiemberei számára 09.00 fertályórára gyülekezö hirdettetik meg az kipakolás végett a ghymnasztikát végzök csarnoka elött. Az vitéz próba a lödombunknál tartatik meg. Ha esö áztatja az szép Duna folyó mellett fekvö városunk földjét, akkor az virtuskodás nem lészen megtartva, elhalasztatik.  


Az időjósok tudománya szerint erre a vásár-napra ezt ígérik erősen:

Min.      Max.
5 °        14 °C

 

 

Bizodalmunk bennük vala!


A megmérettetés végeztével az nemes íjászok legjobbjai a többiek elismerésére, és méltató lapra számíthatnak.

 

A próba során nem kell számítani furfangos és a mutatványosokat meghazudtoló czélokra. A próba elemei minden résztvevö elött ismertek, mivel kihirdetése megtörtént vala ideje korán.  Amire azonban feltétlen szükség lészen: az messzi földön híres íjász és kelevéz vetési tudása minden próbázónak.

 

Az próbatételt követi csapatunk és háza népének vígazságos családi napja. Az örömteli egybegyülés helye színe városunk polgárainak olvasó köre, mely a Gözhajó utczában találtatik. Az ottani gyülekezö a vitézek próbatétele után lészen. Aki szeme látásával nem kívánja vitézink tudományát megcsodálni, azok számára déltöl, azaz 12.00 órától áll tárva-nyitva a köri kapu. Segedelmet adhat a termek berendezésében, kézmüvesek helyének elökészítésben, (mely során régi mesterségek élö mutatványa történik) kuktainasként krumplit pucolhatik, megsirathatja szíve búját is a hagyma pucolása közben, füstölt finomságokat szabdalhat apró darabokra. etc.

 

Az nemes urak és hölgyek hozzájárulása a családi naphoz mai pénzegység szerint nem szükségeltetik. Az aprónépek pediglen a Magyar jövöre való elkötelezettségükkel fizetnek. Azért mindenki hozzon magával jókedvet és barátságot és némi kis pénzt is, mert csapatunk ingét megveheti, ki akarja. A harkányi végekröl érkezö Kovács Tamás és Papp Gyula fafaragók azon túl, hogy megösmertetik szakmájuk alapfogásit, elhozzák magukkal tudásuk legjavát, mit megvehet kinek szíve szereti a szép míves remekeket. S ha kedvük megjöve elöveszik muzsikáikat és vígságot hozának törzsünk tagjai közé.

Vendégül hívánk még ezen felül Huszár Attila ostorkészítőt is, ki megmutaja hogyan is kell nefogni egy ostor elkészítéséhez. 

 

A közös étkek költségét szakosztályunk bírja. Mivel soká leszünk és azt, hogy ebédeltünk, idövel elfeledjük s újfent lehet megéhezénk, s hogy ne kopogjon (dörömböljön) mindkét szemünk, kéretik, hogy mindenki tehetössége és lehetösége szerint hozzon magával kolbászt, szalonnát, az hírös Lord Sandwich-rül elnevezett étket, süteményt, (ne csi-pszt!) az gyümölcsök levét, amit kifacsartak gyermekek számára, ill. a felnött vendégek számára olyan gyümölcsök levét, melyek már lepárlódtak, kiforrtak jó alaposan. Bizton örvendék szíve mindenkinek az édes és sós süteményeknek, pogácsáknak.

 

A füstölt finomságok java a kondérba kerül hagymákval és a krumplikkal, miböl paprikás krumplit, vagy krumplipaprikást (kinek mire van gusztusa) készít tavalyról már bizodalmat szerzett: Szűcs Gergely, ki tudja vala a jó étekhez szükséges „titkos összetevöt”.  

 

Tervezett étkek:

- paprikás krumpli, avagy krumpli paprikás, mint föétek

- mézes köleskása, hogy az édesszájúak is örvendjenek

(ezen számunkra ismeretlen étek készítésének reciptjét és elkészítési fortélyát Takács-Nagy Tünde bírja erős tehetséggel)

- s ha ez sem lészen elég, akkor az hízott mangalicák zsírja kenyérre kenve, hagymával jut majd mindenki számára némi kertböl szedett zöld levelüekkel. (ha hoznak)

 

S, hogy ne unatkozzék senki embörfia, s mindenki meglelje a maga elfoglaltságát , keze ügyességének és tehetségének kipróbálását, válogathat az régi kézmüves mesterségek között. Elsödjére, a legnagyobb sokaság örömére a rézdomborítás nem hiányozhatik a sorbul. Kéretik kinek eszköze vala hozzá hozza magával. Kik jobb szeretik a természetes anyagokat, azok készíthetnek játékokat (ló, ökör, lovaskocsi... kukoricaszárból, pillangó, madár, baba csuhéból) és egyszerü hangszereket. (nádiduda, fürgettyü).

Lehet még textíliát festeni, gyögyöt füzni melynek elözö évben is sikere vala.

 

Kik pedig eszük gyors forgását és nagy tálentumukat szeretnék próbára tenni azok vetélkedöben mérhetik meg tudásuk legjavát.  A versengésben levö  jó ha ismerettel bír az állatokkal kapcsolatos népi szólásokat, hasonlatokat illetöen, ill. ösmerje dicsö eleink eszközit, viseltét.


Ki pediglen mozgásra, testi ügyességet igénylö játékra vágyi az udvaron játszhatik, ügyeskedhetik. Lesznek volt célba dobók és ostoros játékok. Remény szerint lészen még pányvázás és gólyaláb is. Kinek vérét harczi vágy füti, az gyakorolhatja fa szablyával a szablyavívás fortélyit.


A legkitartóbbak jutalma esteledésre tánczház lészen, mely remény szerint élö zene vala. Ha a nap végeztére muzsikusain elfáradának, akkor a furfangos teknikát hívjuk segedelmül.

 

Ezennel kihirdettetett, magát alóla senki élö ki nem vonhatja!


 


Lap teteje


Webmester