Új tag belépésének feltétele:


    -    az MTE Alapszabályának ismerete és elfogadása

- a Nimród Kódex ismerete és elfogadása

    -    éves tagdíj megfizetése

    -    a szakosztály fejlődésének önzetlen segítése

    -    méltónak és szerénynek lenni

-    edzések rendszeres látogatása

 

 

 

 

 

Mohácsi Torna Egylet

NIMRÓD Íjász Szakosztály

JELENTKEZÉSI LAP

 

Alulírott kijelentem, hogy a mai naptól a Mohácsi Torna Egylet Nimród Íjász Szakosztályának a tagja kívánok lenni. A Mohácsi Torna Egylet alapszabályát és a szakosztály Kódexét elolvastam, megértettem és betartom. Kijelentem, hogy az Íjász Szakosztály eredményes működése érdekében tevékenykedem, az általam okozott károkat teljes mértékben megtérítem.

 

NÉV                 :…………………………………………………….

 

SZ. HELY        :…………………………………………………….

 

SZ.IDŐ          :.…………………………………………………..

 

ANYJA NEVE :……………………………………………………

 

LAKHELY       :………………………………………………….

 

TELEFON        :………………………………………………….

 

MOBIL            :………………………………………………….

 

E-MAIL CÍM   :………………………………………………….

 

Mohács, ……….. év …………………………….hó ……… nap

 

 

                                                                ……………………………….

                                                               jelentkező aláírása

 

Kiskorú tag esetén a szülő (törvényes képviselő) adatai, nyilatkozata:

 

Név:

 

Édesanyja neve:

 

Születési hely:

 

Születési idő:

 

Lakcím:

 

Telefon:

 

E-mail:

 

 

Kijelentem, hogy a Mohácsi Torna Egylet alapszabályát és a szakosztály Kódexét elolvastam, megértettem és az abban foglaltakat gyermekemre, gondviselésemre bízott kiskorúra nézve kötelezőnek tartom. Tudomással bírok arról, hogy a gyermekem, illetve a gondviselésemre bízott kiskorúra nézve kötelezőnek tartom. Tudomással bírok arról, hogy a gyermekem illetve a gondviselésemre bízott kiskorú által okozott károkért teljes körű anyagi felelősséggel tartozom abban az esetben is, ha az szakosztály edzésén, sporteseményén, egyéb rendezvényén személyesen nem vagyok jelen.

 

Mohács, ……….. év …………………………….hó ……… nap

 

18. év alatti jelentkező esetében a szülő, vagy törvényes képviselő aláírása:

 

               ………………………………………….

                                                                     szülő v. törvényes képviselőWebmester