1849. augusztus 7.
A minisztertanács Fjodor Vasziljevics Rüdiger gróf lovassági tábornokon keresztül felajánlja a magyar koronát a cári család valamely tagjának.

 

1850. augusztus 7.
A Londonban megalakult Európai Központi Demokrata Bizottság levelet intéz Kossuth Lajoshoz.
Felajánlják, hogy csatlakozzék a szervezethez.

 

1919. augusztus 7.
József főherceg átveszi a hatalmat
Habsburg József főherceg bejelenti, hogy kormányzóként átveszi az államfői hatalmat, és az antant képviselőivel folytatott tárgyalások alapján Friedrich István vezetésével ideiglenes kormányt nevez ki. A hivatalnokkormány minisztériumainak megbízott vezetői: belügy: Samassa Adolf államtitkár; földművelésügy: Győry Loránd helyettes államtitkár; hadügy: Schnetzer Ferenc vezérőrnagy; igazságügy: Szászy Béla államtitkár; kereskedelemügy: Szüry János helyettes államtitkár; közélelmezés: Polnay Jenő vezérigazgató; külügy: Tánczos Gábor vezérőrnagy; népegészségügy: Csilléry András törzsorvos; pénzügy: Grünn János államtitkár; vallás- és közoktatásügy: Imre Sándor helyettes államtitkár.Webmester